HSP Next Pakkesystem

HSP Next er virkelig i en klasse for seg selv!

Kontruksjonen av systemet sikrer optimal ergonomisk utforming og samtidig maksimering av produksjon. Det nye transportbåndsystemet produserer minimalt med avfall, og reduserer energikostnader og støynivå. Dermed økes vilkårene for de ansatte, hvilket videre fører til økt produktivitet.

Transportbåndteknologi - rullebånd

HS rullebåndsystem (for transportkurver eller bokser/esker) består av soner med individuelt regulerbare stasjoner, der også sonene kan kontrolleres enten individuelt eller i grupper. Logistikksystemet sørger for vareflyt gjennom ”stop-and-go”-systemet fra HSP Next. Rullebåndsystemet jobber jevnt, pålitelig og nesten lydløst, og sørger for hurtig transport av beholderne og presis stopp dersom nødvendig. Posisjonen til hver beholder på rullebåndsystemet er konstant overvåket.

Tellestasjoner

HSP Next tellestasjoner er konstruert for maksimal produksjon og har optimal ergonomisk utforming.

Hver stasjon inneholder et visst antall tittelposisjoner på ett, to, tre eller flere nivåer. En hylle, en seksjon med valser, vektplaten og matere er lokalisert på siden av tellestasjonen. En ZCP med detaljert informasjon om pakkeomgangen med oversiktlig visning av pakkedisplayene og andre funksjoner (f. eks. mulighet for mengdejusteringer og endring av vekttoleranser) finnes også på tellestasjonen.

På vareforsyningssiden finnes flere alfanumeriske titteldisplay med indikasjon på progressiv restmengde, og et oppbevaringsrom som hjelpemiddel ved utpakking og plassering. 

HSP Next dokumentbehandler– og dispenser

HS systemet håndterer spesialtilpassede dokumenter, skriver dokumentene ut i riktig rekkefølge og tilegner dem deretter korrekte bunter ved hjelp av dispenseren som befinner seg på enden av pakkestasjonen. Med strekkodeleser, transportbånd og stopp- og oppsamlingssone, sørger dispenseren for at riktige dokumenter tilegnes riktig boks/eske. En eller flere moduler kan benyttes i et pakkesystem. 

Helautomatisk pakketransport for pakketeknologi

Overføringspunktet der buntene skyves fra bånd til strappemaskinen sørger for effektiv og sikker overlevering av bunter. Ved hjelp av gafler blir pakkene ført til strappemaskinen. På samme tidspunkt sørger sidestabilisatorene for mekanisk assistanse slik at buntene føres rett frem.

HS Tittel og -posisjonsjekk

For å kontrollere at alle titlene på rullebåndet er plassert i riktig posisjon før pakkeprosessen starter, har HS News et program for kontroll av tittel og posisjon. Dette består av en strekkodeleser som via et nettverk er koblet sammen med pakkeserveren. Operatøren skanner strekkoden på en tittel, deretter følger et visuelt signal på det korresponderende titteldisplayet. Dupliserte titler utløser en varsling.