Produkter for intralogistikk

HS News har i over 20 år vært en suksessfull utvikler og produsent av distribusjonssystemer for interne logistikkoppgaver.

Prosjektplanlegging, implementering av spesielt tilpassede løsninger for våre kunder, samt kundestøttetjenester, representerer våre kjernekompetanseområder.   

 

Vårt spekter av produkter består av halvautomatiske og helautomatiske pakkesystemer, konvensjonelle displaybaserte systemer, i tillegg til en rekke transportbåndteknologiløsninger og fullautomatisk gjenkjennings- og deteksjonssystemer. Vi tilbyr også egnede softwareløsninger for lagerstyring, lagring og forsendelser.