Produkter for intralogistikk

HS News Systems AS har mer enn 20 års suksessfull erfaring med utvikling og produksjon av distribusjonssystemer for interne logistikkoppaver.

Prosjektplanlegging og implementering av individuelt tilpassede løsninger samt kundestøttetjenester for våre kunder representerer våre kjernekompetanseområder.   

Vi tilbyr en rekke forskjellige produkter; halvautomatiske og helautomatiske pakkesystemer, konvensjonelle displaybaserte systemer, forskjellige transportbåndteknologiløsninger og fullautomatiske gjenkjennings- og deteksjonssystemer. Vi utvikler også egnede softwareløsninger for lagerstyring, lagring og forsendelser.