HS News Systems

HS News Systems AS planlegger, designer, produserer og leverer komplette anlegg med deteksjonssystemer som pakker og transporterer varer og gjennomfører kvalitetskontroll. Vi opererer over hele verden, og er en partner for grossister, logistikkfirmaer, forsendelse- og produksjonsbedrifter. Vårt varemerke er effektive logistikksystemer.

I tillegg til ansatte som arbeider med produkt- og softwareutvikling, yter våre serviceteknikere 24 timers service 365 dager i året. Fokus på kunden og deres behov er vår viktigeste prioritet, hvilket har vært utslagsgivende for at HS News Systems i dag er ledende tilbyder av automatiske pakkesystemer for distributører i pressegrossistindustrien.

HS News systems er et privateid selskap med omtrent 40 ansatte, hvis hovedkontor er lokalisert i Kongsberg, Norge. Firmaet ble grunnlagt i 1995 i Kongsberg av eierne Jon Hognestad (50%) og Rune Sletterød (50%). Samme år ble det opprettet et software kontor i Horten. Det tyske datterselskapet HS News Systems GmbH ble grunnlagt i Leipzig i 1997. I de følgende årene er det opprettet tekniske kontorer i Sheffield (UK), Stockholm (Sverige) og Toronto (Canada).

Prestasjoner - Kvalitet og effektivitet

Som ledende leverandør av automatiserte pakkesystemer, ønsker vi å opprettholde et nært kundeforhold allerede fra planleggingsfasen, og vi analyserer, optimaliserer og utformer prosjektspesifikke løsninger for best mulig design av distribusjonsanlegget.

HS News Systems har fra oppstarten rettet oppmerksomheten mot logistikktjenesteytere og engrosbedrifter og deres behov. Fokus på kvalitet og kostnadseffektivitet har gitt jevn etterspørselstigning. Alle våre HS News løsninger er under kontinuerlig utvikling, og en stor andel av kundene drar nytte av systemoppgraderinger. Med installasjoner i 16 land og for mer enn 45 grossister må produktene til enhver tid tilpasses forskjellige kulturer, løsninger og utfordringer.

 

 

  • Jon Hognestad - Daglig Leder

  • Rune Sletterød - Styreformann

  • Reidar Kylstad - Salg og Markedsføring og Tino Böttner - Daglig Leder HS News GmbH